Miten käytämme sosiaalista mediaa tulevaisuudessa?

admin      -    2386 Views

Miten käytämme sosiaalista mediaa tulevaisuudessa?

Sosiaalinen media eli yhteisöllinen media on tietoverkkoja hyödyntävä viestinnän muoto. Sen kanavia ovat esimerkiksi Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, LinkedIn ja YouTube – ja kanavia tulee koko ajan lisää. Sosiaalista mediaa käyttävät kaiken ikäiset ihmiset ja ihmisten vanavedessä yritykset ja erilaiset organisaatiot hiovat sosiaalisen median strategioitaan: kuluttajien ja kansalaisten tavoittamiseksi on mentävä sinne, missä he ovat. Sosiaalinen media onkin kuin nykyajan kahvila, jonne kaikki kokoontuvat tavatakseen ihmisiä.

Sosiaalinen media helpottaa vuorovaikutusta

Sosiaalisen median kanavilla on erilaiset toimintakulttuurinsa, mutta yhteistä niille on se, että viestintä niissä on vuorovaikutuksellista. Ihmiset käyttävät sosiaalista mediaa ollakseen tekemisissä toisten ihmisten kanssa. Sosiaalinen media tuskin korvaa kokonaan kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta. Se voi kuitenkin tuoda lisää sosiaalisia suhteita ja helpottaa yhteydenpitoa sellaisiinkin läheisiin, joihin ei pitkien välimatkojen tai arjen kiireiden takia voisi muuten pitää yhtä tiivistä yhteyttä. Jotkut perheet ovat esimerkiksi muodostaneet omia WhatsApp-ryhmiään.

Sosiaalinen media muovaa vapaa-ajan käyttöä

Kun ihmiset hoitavat sosiaalisia suhteitaan uusien kanavien välityksellä, vaikuttaa se väistämättä myös heidän ajankäyttöönsä. Sosiaalisen median käyttäminen lisää puhelinten, tablettien ja tietokoneiden parissa käytettyä aikaa. Päivittäinen älypuhelinten käyttö voidaan mitata tunneissa ja suuri osa käytöstä liittyy sosiaaliseen mediaan. Sosiaalinen media napsautetaan auki siinä ja silloin, kun siihen on sopivasti hetki aikaa. Vuorovaikutus irtoaa niistä ajan ja paikan rajoitteista, joita sillä vielä lankapuhelinten aikana oli.

Jotkut ennen henkilökohtaista vuorovaikutusta edellyttäneet tilanteet hoituvat nykyään helposti sosiaalisessa mediassa: Sosiaalisessa mediassa voi vaikkapa kysellä kuulumisia, mikä ennen vanhaan olisi tapahtunut kadulla, torilla tai kahvilassa. Sosiaalisessa mediassa pelataan, ystävystytään, tuetaan, opitaan, suunnitellaan porukalla – iloitaan jakamalla ystäville kuva- ja videomateriaalia. Vaikka henkilökohtainen vuorovaikutus korvautuukin osin vuorovaikutuksella sosiaalisessa mediassa, vuorovaikutuksen kokonaismäärä tuskin vähenee. Ehkä sosiaalinen media kaikessa hauskuudessaan jopa lisää vuorovaikutusta entisestään!

Yksityisyyden varjeleminen nostaa päätään

Laajoissa sosiaalisen median ystäväverkostoissa käyttäjät ovat saattaneet jakaa ennen yksityiseksi miellettyä tietoa laajoille ihmisjoukoille. Sosiaalisen median palveluntarjoajat ovat myös voineet edellyttää laajoja käyttöoikeuksia kanavaansa ladattavaan materiaaliin, mikä on herättänyt kysymyksiä siitä, mihin kaikkeen materiaalia käytetään. Tavalliset sosiaalisen median käyttäjät ovatkin heränneet pohtimaan omaa yksityisyydensuojaansa. Yksityisyytensä varjelemiseksi käyttäjät miettivät aiempaa tarkemmin, mitä he kertovat itsestään sosiaalisessa mediassa. Vuorovaikutus ja yksityisyydensuoja hakevat tasapainoaan. Lue blogistani lisää!

Käyttäjä haluaa vallan vapaa-aikaansa ja verkostoihinsa

Sosiaalinen media tarjoaa monia tapoja viihtyä. Siksi se houkuttelee ihmisiä puoleensa ja muovaa heidän vapaa-ajankäyttöään. Tämän ovat huomanneet myös kaupalliset toimijat ja organisaatiot, jotka pyrkivät puhuttelemaan ihmisiä. Sosiaalisen median markkinointi kasvaakin vahvasti. Tulevaisuudessa yhä useampi käyttäjä on varmastikin halukas maksamaan siitä, että voi itse säädellä sitä, onko markkinoinnin kohteena vapaa-ajallaan. Sosiaalisen median vakiintuessa osaksi arkipäivää käyttäjät haluavat itselleen takaisin vallan vapaa-aikaansa – ja keskeiseen vuorovaikutuksen tapaansa verkostojensa kanssa.